Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Folyóirat neve Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica
ISSN print 0866-6032
Folyóirat elérhetősége (honlap, url)   https://sjp.uni-miskolc.hu
Megjelenés gyakorisága 2 kötet / év
Küldetési nyilatkozat/cél A folyóirat eredeti tanulmányokat, fordításokat és recenziókat közöl a jogtudomány valamennyi területéről.
Bírálási eljárás folyamata kettős vak bírálat/double-blind peer


Beköszönő

A Miskolci Egyetem közleményeinek ,,E” jelzésű sorozatában 1985-től jelenik meg a Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica című – az Állam- és Jogtudományi Kar által gondozott – kiadvány. A kiadványsorozat a kar oktatóinak, kutatóinak, illetve a karhoz kötődő hazai és külföldi tudós kollégáknak az egyre rangosabbá váló publikációs fóruma. A sorozatban önálló monográfiák és tematikus tanulmánykötetek is meg szoktak jelenni reprezentálva és egyben dokumentálva a karon folyó tudományos tevékenység, illetve műhelymunka eredményeit. Az évente legalább egy kötettel jelentkező sorozat magyar és idegen (főleg angol, német, francia és olasz) nyelven közöl tanulmányokat. Törekszünk arra, hogy a magyar nyelvű tanulmányok mind terjedelmesebb idegen nyelvű összefoglalót tartalmazzanak, ezzel is elősegítve, hogy kiadványaink a nemzetközi tudósközösség számára mind hozzáférhetőbbek legyenek. Köteteinket cserekiadványként küldjük meg a legrangosabb európai és tengerentúli, valamint a legjelentősebb hazai egyetemi és akadémiai könyvtáraknak.

 

A folyóiratunk évente két kötetben jelenik meg.

A tanulmányok leadási határideje:

  • A tanulmányok leadási határideje: minden év április közepe és október közepe.

A várható megjelenés:

  • minden év február-március és október-november.

 

A folyóiratba szánt cikkekkel szembeni követelményeket a szerzők számára készített Szerzőinknek menüpont foglalja össze.